Klávesnice

Windows češtinaklavesnice.czechitas-podklady.cz

~°`;
!1~+
@2ě
#3^š
$4č
%5ř
^6ž
&7`ý
*8á
(9í
)0é
_%-=
+ˇ=´
Backspace
Tab
Q\
W|
E
R
T
ZY
U
I
O
P
{/[ú
}(])
Enter
Caps Lock
A
S
D
F[
G]
H
J
K
L
$";ů
"!'§
|'\
Shift
|\
YZ
X#
C&
V@
B{
N}
M
<?,
>:.
?_*-
Shift
Ctrl
Alt
Spacebar
Alt Gr
Fn
Ctrl

Závorky

(
Otevírací kulatá
)
Zavírací kulatá
[
Otevírací hranatá
]
Zavírací hranatá
{
Otevírací složená
}
Zavírací složená
<
Menší než (otevírací zobáček)
>
Větší než (zavírací zobáček)

Matematická znaménka

+
Plus (sčítání)
-
Minus (odčítání)
*
Hvězdička (násobení)
/
Lomítko (dělení)
=
Rovnítko (rovnost, přiřazení)
%
Procento (modulo)

Uvozovky

"
Dvojité
'
Apostrof
`
Zpětný apostrof

Logické operátory

&
Ampersand (a)
|
Svislá čára (nebo)
?
Otazník (podmíněný výraz)
!
Vykřičník (negace)

Různé

Vybírátko (rozšířená klávesnice)
#
Mřížka (hash)
@
Zavináč
\
Zpětné lomítko
~
Vlnovka (tilda)
^
Stříška
_
Podtržítko
$
Dolar
:
Dvojtečka
;
Středník

Windows americká angličtinaklavesnice.czechitas-podklady.cz

~°`;
!1~+
@2ě
#3^š
$4č
%5ř
^6ž
&7`ý
*8á
(9í
)0é
_%-=
+ˇ=´
Backspace
Tab
Q
W
E
R
T
ZY
U
I
O
P
{/[ú
}(])
Enter
Caps Lock
A
S
D
F[
G]
H
J
K
L
:";ů
"!'§
|'\
Shift
|\
YZ
X#
C&
V@
B{
N}
M
<?,
>:.
?_/-
Shift
Ctrl
Alt
Spacebar
Alt Gr
Fn
Ctrl

Závorky

(
Otevírací kulatá
)
Zavírací kulatá
[
Otevírací hranatá
]
Zavírací hranatá
{
Otevírací složená
}
Zavírací složená
<
Menší než (otevírací zobáček)
>
Větší než (zavírací zobáček)

Matematická znaménka

+
Plus (sčítání)
-
Minus (odčítání)
*
Hvězdička (násobení)
/
Lomítko (dělení)
=
Rovnítko (rovnost, přiřazení)
%
Procento (modulo)

Uvozovky

"
Dvojité
'
Apostrof
`
Zpětný apostrof

Logické operátory

&
Ampersand (a)
|
Svislá čára (nebo)
?
Otazník (podmíněný výraz)
!
Vykřičník (negace)

Různé

Vybírátko (rozšířená klávesnice)
#
Mřížka (hash)
@
Zavináč
\
Zpětné lomítko
~
Vlnovka (tilda)
^
Stříška
_
Podtržítko
$
Dolar
:
Dvojtečka
;
Středník

Mac češtinaklavesnice.czechitas-podklady.cz

><
1+
2ě@
3š#
4č$
5ř~
6ž^
7ý&
8á*
9í{
0é}
%=°
ˇ´^
Backspace
Tab
Q
W
E
R
T
Z
U
I
O
P
/ú[
()]
Enter
Caps Lock
A
S
D
F
G
H
J
K
L
"ů;
!§'
|`\
Shift
|\
Y
X
C
V
B
N
M
?,<
:.>
_-
Shift
fn
ctrl
alt
cmd
Spacebar
cmd
alt

Závorky

(
Otevírací kulatá
)
Zavírací kulatá
[
Otevírací hranatá
]
Zavírací hranatá
{
Otevírací složená
}
Zavírací složená
<
Menší než (otevírací zobáček)
>
Větší než (zavírací zobáček)

Matematická znaménka

+
Plus (sčítání)
-
Minus (odčítání)
*
Hvězdička (násobení)
/
Lomítko (dělení)
=
Rovnítko (rovnost, přiřazení)
%
Procento (modulo)

Uvozovky

"
Dvojité
'
Apostrof
`
Zpětný apostrof

Logické operátory

&
Ampersand (a)
|
Svislá čára (nebo)
?
Otazník (podmíněný výraz)
!
Vykřičník (negace)

Různé

Vybírátko (rozšířená klávesnice)
#
Mřížka (hash)
@
Zavináč
\
Zpětné lomítko
~
Vlnovka (tilda)
^
Stříška
_
Podtržítko
$
Dolar
:
Dvojtečka
;
Středník

Mac americká angličtinaklavesnice.czechitas-podklady.cz

±§
!1
@2
#3
$4
%5
^6
&7
*8
(9
)0
_-
+=
Backspace
Tab
Q
W
E
R
T
Z
U
I
O
P
{[
}]
Enter
Caps Lock
A
S
D
F
G
H
J
K
L
:;
"'
|\
Shift
~`
Y
X
C
V
B
N
M
<,
>.
?/
Shift
fn
ctrl
alt
cmd
Spacebar
cmd
alt

Závorky

(
Otevírací kulatá
)
Zavírací kulatá
[
Otevírací hranatá
]
Zavírací hranatá
{
Otevírací složená
}
Zavírací složená
<
Menší než (otevírací zobáček)
>
Větší než (zavírací zobáček)

Matematická znaménka

+
Plus (sčítání)
-
Minus (odčítání)
*
Hvězdička (násobení)
/
Lomítko (dělení)
=
Rovnítko (rovnost, přiřazení)
%
Procento (modulo)

Uvozovky

"
Dvojité
'
Apostrof
`
Zpětný apostrof

Logické operátory

&
Ampersand (a)
|
Svislá čára (nebo)
?
Otazník (podmíněný výraz)
!
Vykřičník (negace)

Různé

Vybírátko (rozšířená klávesnice)
#
Mřížka (hash)
@
Zavináč
\
Zpětné lomítko
~
Vlnovka (tilda)
^
Stříška
_
Podtržítko
$
Dolar
:
Dvojtečka
;
Středník